Monthly Archives

Ağustos 2016

Engelliler için Mavi Bayraklı Plajlar

By Engelli Seyyah’dan

Yazıma başlamadan önce ülkemizde Mavi Bayrak kampanyasını başarı ile yürüten TÜRÇEV çalışanlarına konuya gösterdikleri yakın ilgi için tüm engelliler adına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ülkemizde diğer kurumlardan bu kadar ilgi göremiyoruz maalesef. Bilhassa turizm ve seyahat şirketleri çok duyarsızlar. Bir ikisi hariç bilgi için gönderdiğimiz yazılara yanıt bile vermediler.TÜRÇEV ise yazışmalarımız esnasında hemen sitelerinde engelliler için bir bölüm oluşturdular.

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=52

Mutlaka inceleyin, çok yararlı olacaktır.Gene bu arada sırf engelliler için detaylı bir liste hazırladılar. Yazımızın sonunda görebilirsiniz.

Mavi Bayrak fikri AB‘ye üye ülkelerde, yüzme amacı ile kullanılacak göl ve deniz suları için gerekli su kalitelerini belirleyen mikrobiyolojik parametrelerin, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler haline getirilmesiyle ortaya çıktı.

Bu yönde yapılan etkinlikler 1987 yılında Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası adı altında birleştirildi. Önce 11 Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkesinde, daha sonra da 22 ülkede başarı ile uygulandı. 2001 yılında ise Avrupa dışındaki ülkelerin talepleri üzerine kampanyanın kapsamı genişletildi ve Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’nın adı Çevre Eğitim Vakfı olarak değiştirildi.

Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’na 1991 yılında ilk kez Avrupa Topluluğu dışından Finlandiya kabul edildikten sonra, Türkiye’de de Mavi Bayrak Kampanyasına yönelik çalışmalar başlamış, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 1993 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) kurulmuştur. http://www.mavibayrak.org.tr/tr/Default.aspx

Mavi Bayrak Kampanyasına gönüllü olarak katılmak esastır. Katılmak isteyenler öncelikle kendi ülkeleri içindeki ulusal jüriye gerekli belgelerle başvurur. Ulusal jürileri uygun gördüğü plaj ve marinalar ise Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı‘na (FEE) gönderilir. FEE, uluslararası jüriyi toplar ve çeşitli ülkelerden gelen başvuruları değerlendirerek karar verir. Uluslararası jüride, FEE, UNEP, EU, EUCC (kıyı ile ilgili sivil toplum örgütü) yer alır.

Plaj ve marinalar için belirlenen kriterler birbirlerinden farklı olmasına rağmen, hepsini aşağıdaki 4 ana grupta toplamak mümkündür.

1. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği.
2. Çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi.
3. Plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması.
4. Çevre Yönetimi

Mavi Bayraklı plaj ve marinalar Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından internet ortamında yayınlanarak tüm dünyaya duyurulmaktadır

Mavi Bayrak Ödülü bir yıl için verilir ve ödülü alan plaj ve marinalar, sezon içinde denetlenir. Bu denetlemeler sırasında uygunsuz bir durum olduğunun belirlenmesi durumunda, sorun çözülünceye dek Mavi Bayrak indirilir.

2015 yılı itibariyle Türkiye, Mavi Bayrak sayılarına göre İspanya’dan sonra ikincidir.

  • İspanya’da 578 plaj,
  • Türkiye’de 436 plaj,
  • Yunanistan’da 395 plaj,
  • Fransa’da 379 plaj
  • Portekiz‘de 299 plaj
  • İtalya‘da 283 plaj
  • Danimarka’da ise 250 plaj mavi bayrak sahibidir.

Kıyıların korunması, çevre bilincinin gelişmesinde ve turizm pazarlanmasında Mavi Bayrak Projesinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Esasen bir çevre ödülü olmakla birlikte, uluslararası standart özelliği taşıması ve uygulama alanının kıyılar olması nedeni ile turizm sektörü açısından büyük bir öneme sahiptir.

image2-2

Mavi Bayrak ile ilgili bu genel bilgilerden sonra engelliler ile ilgili düzenlemelere bakmak istiyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterimki Mavi Bayrak kriterlerinin içinde engelliler ile ilgili düzenlemelerin varlığı olumlu olmakla birlikte, yeterli düzeyde olmadığıdır. Gönül isterki bu kriterler içinde engellilere dönük daha fazla kriter bulunsun. Öncelikle mevcut kriterlere bakalım. Mavi Bayrak kriterleri görüldüğü kadar 33 maddeden oluşmaktadır. Buraya hepsini burada sıralayamadık. Merak edenler Türçev’in linkinden bunlara ulaşabilirler.

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=14

image3-2

Bizim için düzenlemelerin bulunduğu iki kriter’e değinmek istiyoruz. Bu kriterler şunlardır.

Kriter no:31 Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler alınmalı (z) ◦ Otel müşterisi olmadan da plaja erişebilme (makul bir ücret uygulanabilir) ◦ Yürüyüş yolları, merdivenler ve basamaklar tam güvenli olmalı ◦ Coğrafi olarak riskli bölgelerde tutamaklar ve uyarı işaretleri ◦ Yaya geçitleri ◦ Engelliler için ayrı otopark alanı ve işaretlenmesi ◦ Bisiklet yolları ◦ Gerekli olan yerlerde plaj güvenlik elemanlar

Kriter no:33 Beldede en az 1 Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve erişim rampası (z) ◦ Her bir plajda olması tavsiye ediliyor ◦ Plaj ana girişten tuvaletlere, tuvaletlerden plaja ve denize kadar rampa ve engelli araç geçişine elverişli yol ◦ Denize giriş aparatı, şezlong ve şemsiye ayrılması tavsiye ediliyor ◦ Tesiste ayrı oda bulunsa bile plaj ünitelerinde ayrı bir tuvalet bulunmalı

Görüldüğü gibi 31.kriter genel manada Güvenlik tedbirlerine değinmekte, engellilerle ilgili olarak “Engelliler için ayrı otopark alanı ve işaretlenmesi” ifadesi yer almaktadır. 33.kriter ise engelliler ile ilgili hükümleri kapsamaktadır. Burada Beldede en az bir mavi bayrak ödüllü plajda engelliler için olanakların bulunması gerekmektedir.” Dolayısıyla her mavi bayrak ödüllü plajda engelliler için olanakların bulunması gibi bir kriter mevcut  değildir. Ancak TURÇEV özellikle tavsiye niteliğinde bütün plajlarda engelliler için olanakların bulundurulmasını istemektedir..(Şezlong,wc,rampa,otopark vb.) Bu isteğin yerinde olduğunu ve bizce de  plajlarda engelliler için söz konusu olanakların bulunmasını hatta bunun kriter kapsamında olmasını temenni ediyoruz.

image4

Sitemizi takip eden takipçilerimiz için bilgilerine başvurduğumuz TURÇEV çalışanları bizlere kısa sürede dönerek yönelttiğimiz sorulara yanıtlar vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yanıtların yanında bizlere genel olarak faaliyetleri konusunda bilgi vermişlerdir. İlgililere yazdığımız ve sorular yönelttiğimiz yazıyı ve bize gelen yazıları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

TURÇEV’ gönderdiğimiz yazı

Sayın yetkili,

Biz tekerlekli sandalyede yaşayan engellilerin tatil yapmaları ve tatilde bilhassa denizden istifade edebilmesi(doğal nedenlerle) maalesef fazla olası değildir. Engellilerin maddi durumları yeterli olmadığından bilhassa yüksek fiyatlı tesislerde tatil yapmalarıda mümkün olamamaktadır. Zira listede de görüleceği gibi (otellerde bulunan) Mavi Bayraklı plaj sadece 5 yıldızlı otellerde yer almaktadır. Gelir durumu nedeniyle engellilerin gidebileceği oteller ise bırakın mavi bayraklı plajı, engellilere uygun oda ve alt yapıya sahip değildirler. Otellerin dışındaki halk plajları da genellikle mavi bayraklı değildirler. Olsalar da tekerlekli sandalyeye uygun değildirler. (birkaç istisna hariç)Neyse bu konularla vaktinizi almak istemem.

Şimdi biz bilhassa tekerlekli sandalyede yaşayan engelliler olarak yaptığınız  listelerde yer almasını istediğimiz hususları tek tek belirteceğim.

– Tüm mavi bayraklı plajlar tekerlekli sandalyeye uygunmudur ?

– Plajın otoparkı mevcutmudur. Varsa bu otoparkta engelli araçlar için yer ayrılmaktamıdır?

 -Plajda denize kadar ulaşan ve tekerlekli sandalyenin sığabileceği büyüklükte rampa bulunmaktamıdır? Zira tekerlekli sandalyenin kumda hareket etmesi           mümkün değildir.

-Plajda yüzer sandalye olarak adlandırdığınız sandalyeler mevcutmudur?. Bunlarla denize girmemiz ve denizden çıkmamız oldukça kolaylaşmaktadır.

-Plajda engelliler için ayrılmış şemsiye, şezlong varmıdır. Engelliye uygun duş bulunmaktamıdır?

 -Tüm bu sistemlerle ilgilenen, yardımcı olacak eleman bulunmakta mıdır?

Listelerinizde bu hususlara mümkün olduğunca yer verirseniz bizlere yeterince yardımcı olursunuz. Sizlerin verdiği bilgilerin güvenilir olacağından şüphemiz olmamakla birlikte maalesef ülkemizde (hatta birçok ileri ülkelerde) “engelliye uygun” denilen tesislerin aslında hiçte uygun olmadığına birçok defa şahit olmuşuzdur. Bu nedenle tesislerin sürekli denetlenmesi gereklidir. Gittiğimiz plajda belirtilen hususların bulunmaması veya istenen düzeyde olmaması halinde nereye nasıl şikâyet edebileceğimizi ne gibi yaptırımların uygulanacağını da bilmek isteriz.

Bu yıl gittiğim Bitez plajı bizim yönümüzden gerçekten harikaydı. Umudumuz bu gibi yerlerin sayısının artmasıdır.

Tekrar ilginize teşekkür eder, verdiğiniz bilgi ve listeleri gerek “engelsizseyyah” sitemizde ve gerekse diğer engelli sitelerinde yayınlayacağımızı ve bunları sizlerle ve diğer engelli insanlarla paylaşacağımız bildirmek isterim.

İyi çalışmalar.

Levent Karagöz

Engelsizseyyah.com 

Bu yazımız üzerine bize gelen yazılar aşağıdadır.

Sayın Levent KARAGÖZ;

Bilindiği üzere mavi bayrak ödülü; uluslar arası standartları taşıyan nitelikli, temiz,çevreye duyarlı bir yönetim içeren plaj ve marinalara verilen uluslar arası bir eko etikettir.FEE(Uluslar arası Çevre Eğitim Vakfı)ye  bağlı olarak Türkiye’de de Kültür ve Turizm Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katkılarıyla  birlikte mavi bayrak programı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Mavi bayrak kriterleri uluslar arası anlamda standart olup ödüllü plaj ve marinalar bu kriterleri sağladıktan sonra mavi bayrak ödülünü almaya hak kazanırlar.Mavi bayrak kriterleri 33.kriter : ‘‘Beldede en az bir mavi bayrak ödüllü plajda engelliler için olanakların bulunması gerekmektedir.’’  der.

Dolayısıyla her mavi bayrak ödüllü plajda engelliler için olanakların bulunması gibi bir kriter mevcut  değildir ancak biz özellikle tavsiye niteliğinde bütün plajlarda engelliler için olanakların bulundurulmasını istiyoruz.(Şezlong,wc,rampa,otopark vb.)

Özellikle otel plajları içerisinde büyük çoğunlukla bu bütünlüğü sağlamış bulunmaktayız ve engelli olanaklarının büyük bir kısmı otel plajlarında sağlanmaktadır. Ancak halk plajlarında bu konuda oldukça zorlanmaktayız.Muğla ili genelinde 100 mavi bayrak ödüllü plaj,7 adet mavi bayrak ödüllü marina bulunmaktadır.Bu ödüllü plajların ve marinaların web sayfasındaki bilgilerini girip inceleyebilirsiniz.

(http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajListesi.aspx?il_refno=48)

Bitez Özgür plaj mavi bayrak ödüllü bir plaj ve Bodrum Belediyesi ve Bodrum Eğitim Vakfı ile birlikte işletilmekte ve engelliler için de hizmet vermektedir.( http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajDetay.aspx?plaj_refno=1221) Mavi bayrak kriterleri kapsamında plaj ücretleri konusunda herhangi bir belirleyici unsur yoktur.Ancak sahiller kamu malı olduğundan dolayı ancak buradaki hizmetlerden faydalandığınız taktirde sizden ücret talep edilebilir bu ücret de makul sınırlar içerisinde olmalıdır.Bitez Özgür Plajı da yönetimsel anlamda oldukça duyarlı bir tutum sergilemektedir.Plajın açılış ve hizmet amacı da sadece fiziksel engellilerin değil,zihinsel engelliler ve görme engellilerinde plajı kullanabilmesidir.

Bu yılın başlarından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı plajlardaki engelleri kaldırıp ENGELSİZ PLAJ parolasıyla bir takım çalışmalar yapmaktadır.Bu kapsamda  özellikle mavi bayrak ödüllü halk  plajlarda engelli insanların denize girebilmesi için bir takım çalışmalar yapmaktadır.Bu çalışmaların en güzel örneklerinden birisi de Akyaka Halk Plajıdır.

(http://www.engelsizplaj.com/sayfa/14/referanslarimiz)

Mavi bayrak hakkında tüm detaylı bilgiler için  web sayfamızı inceleyebilir ,fotoğraf arşivimizden de faydalanabilirsiniz.

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=39

Levent Bey Merhaba

Mavi Bayraklı tüm plajlarda çeşitli nedenlerle  (coğrafik konum, tesis konsepti, kayalık alanların bulunması gibi) engelli olanakları bulunmamaktadır. Engelli olanaklarının bulunduğu plaj listesini  ekte gönderiyoruz.

Denize girmek için olanakların bulunduğu bazı plajlarda yüzer şezlong adını verdiğimiz sandalyeler mevcuttur. Bu sandalyelerden herhangi bir ücret talep edilmemekte cankurtaranlardan yardım talep edilmesi halinde kişilerin denize girmesinde yardımcı olabilmektedirler.

Kriterlerimiz gereği engellilere uygun olan plajlarda engelli tuvaletlerinin ve rampaların bulunması yeterlidir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi ekteki sunumdan bulabilirsiniz. Ekteki sunumu web sayfamızda yönlendirme yapmak adına hazırladık ancak ekteki doküman ilerleyen günlerde revize edilerek web sayfamıza konulacaktır. Web sayfamıza koyacağımız bu dokümana sizin de  tavsiyeleriniz olursa çok memnun oluruz.

İyi günler dileğiyle,

Levent bey merhaba;

Asıl biz teşekkür ederiz duyarlılığınız için.

Amacımız bütün mavi bayraklı plajlarda engelliler için tüm olanakların bulunmasıdır.Bunun için bugüne kadar elimizden geleni yaptık bundan sonra da gerekli çalışmaları yapacağımızdan kuşkunuz olmasın.Bu çalışmalar esnasında da sizin istek ve önerilerinizi de dikkate alacağız.

Mavi bayrak programı ile ilgili  her yıl mavi bayrak yerel sorumluları ve temsilcileri eğitimleri olmaktadır. Her yıl yapılmakta olan bu eğitimlerin amacı yerel yönetimlerde yer alan ve mavi bayrak sorumlusu olarak görevlendirilen kişilerin ve plaj mavi bayrak sorumlularının mavi bayrak kriterleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve sadece mavi bayrak değil çevre konusunda duyarlılıklarını artırmaktır.

Bundan sonraki eğitim seminerlerinde program dahilinde mümkün olursa engelli olanakları,görüş ve talepleriniz,önerileriniz doğrultusunda bu seminer ve eğitimlerimize katılabilirsiniz.Konuyla ilgili web sayfamızı takip etmeniz yeterli olacaktır.

Bunun dışında web sayfası ile ilgili önerileriniz dikkate alınacak olup ,duyarlılığınız için tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla…

Levent Bey Merhaba

Öncelikle geri dönüşünüz ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Daha önce size göndermiş olduğumuz liste aslında sizin de maddeler halinde bahsetmiş olduğunuz olanakları içeren plajların listesiydi.

Bununla beraber ülkemizde farklı şehirlerde bir çok beldede, engelli tuvaletlerinin, şezlong- şemsiyelerle denizle ve engelli tuvaletleri ile bağlantılı olan rampaların bulunduğu Mavi Bayraklı halk plajlarımız da vardır.

 Bu plajların listesini bölge ofislerimizdeki arkadaşlardan rica ettik ve web sitenizde paylaşmak üzere size yeni bir liste göndereceğiz.

 İyi günler dileğiyle,

Biz engelli insanların denizden yerliderecede faydalanmalarını sağlamak için engelli konularına bu kadar duyarlı bu insanlarla irtibatımız sürecektir. Umudumuz tüm yerel belediyelerin Mavi Bayrak projesine katkıda bulunmalarıdır. Bizler bu yönden yöremizdeki yetkili makamlara sürekli baş vurarak bu konuda duyarlı olmalarını sağlamalıyız. Tüm okuyucularımızdan bu yönden destek bekliyoruz. 

Ayrıca sahil şeridine sahip tüm belediyelerden ve işletme sahiplerinden de bu projeye destek olmalarını istiyoruz. Bunları “birkaç engelli gelecek de ne olacak” diye değerlendirmemelerini, bunu sosyal sorumluluklarının yanında, konuyu, yurt içinde ve dışında önemli bir potansiyel olduğunu göz önünde tutarak değerlendirmelerini bekliyoruz. Engelli insanlar tatil planlamalarında bu plajların olduğu yerleri tercih edecek ve bundan orada bulunan otel ve diğer işletmeler karlı çıkacaktır.

image5

(Sitedeki resimler Bodrum Bitez Mavi Bayraklı plajında çekilmiştir.)

2016 YILI ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRME OLANAKLARI BULUNAN PLAJ LİSTESİ 

İLİLÇETESİS / PLAJ ADI
AntalyaManavgatAlibey Club Manavgat
Alibey Resort Sorgun
Commodore Elite Hotel
Mira Mare Hotels
SerikGüral Premier Belek
Calista Luxury Hotel
Limak Atlantis
Papillon Zeugma
Maxx Royal Belek
Club Megasaray
BüyükşehirBüyükşehir Bld Konyaaltı Mavi Bayrak Plajı 1
Büyükşehir Bld Konyaaltı Mavi Bayrak Plajı 3
Büyükşehir Bld Konyaaltı Mavi Bayrak Plajı 5
MuğlaFethiyeKumburnu Tabiat Parkı
Ortacaİberotel Sarıgerme Park
TT Hotels Sarıgerme Imperial
BodrumJumeirah Bodrum Palace
Vera Aegean Dream Resort
La Blanche Resort & Spa
Vogue Bodrum
DüzceAkçakocaKale Plajı
AydınDidimHoliday Resort Otel
Caprice Thermal Resort Hotel
Venosa Bach Resort
Oteller Önü Halk Plajı
KuşadasıPalm Wings Kuşadası
Pinebay Otel
İzmirMenderesLokea Maxima Bay
Paloma Pasha
ÇeşmeAlaçatı Beach Resort
Altınyunus Otel
Sheraton Otel
FoçaNeilson Clup Phokaia
BalıkesirGömeçArtur Güvercin Koyu
Artur Martı Koyu
Artur Gemiyatağı Koyu
ÇanakkaleMerkezBarış Plajı
KırklareliDemirciliİğneada Resort Otel

Mavi Bayraklı plajlarda olması istenen engelli olanakları ile ilgili sunum için tıklayınız.

Engelliler için Beşiktaş Vodafone Arena Stadı

By Kısa Kısa İstanbul

Dünyanın en güzel yerinde yer alan stat son teknoloji ile donatılmış harika bir mimari ile inşa edilmiş. Bunu sporumuza katan her kademede çalışanlara teşekkür edilmesi, gayretleri nedeniyle kutlanması gerekir. Biz de yazımıza bunları ifade ederek başlamak istiyoruz.

image1
image2

Stada nispeten kalabalık olmayan bir maç ortamına gittik. Aslında daha önce stada gidip bu yazıyı hazırlamak isterdik ama maalesef kulüp bu konuda yaptığımız girişimlerimize karşın bize bu imkanı tanımamıştır. Halbuki tekerlekli sandalyede yaşayan bir insan olarak engelli gözü ile görerek izlenimlerimizi ve taleplerimizi paylaşarak bu konuda yardımcı olmayı istedik.

image3

Stada girme konusunda yaşadığımız olumsuzlukları sona bırakarak stat ile ilgili izlenimlerimiz paylaşalım.

Öncelikle kulübün sitesinden http://www.bjk.com.tr/tr/  VODAFONE ARENA yazan bölümü tıklıyoruz. Buradan açılan seçeneklerden  “Engelli tribünü bilet talep formu” nu seçip ilgili kısımları dolduruyorsunuz. Refakatçi ile gelecekseniz bunu işaretleyip bilgilerini girmelisiniz. Telefon ile bilgi alırken refakatçi için Passolig kartı gerekmediği söylendi. Gönder kısmına tıklatıp formu gönderiyorsunuz. Burada sorun yanıtını hemen alamıyorsunuz. Halbuki normal bir insan hemen neticesini alabiliyor. Bende bir yanıt gelir diye bekledim ama böyle bir yanıt gelmedi. Bir gün kala acaba sitede mi ilan ediliyor diye araştırmaya başladım. Sonra biraz uğraştıktan sonra Passoligin web sayfasından sonucu öğrenebildik. Tabi öncelikle Passolig kartınızın olması ve ilgili sayfadan buraya üye olmanız gerekir. Buradan yerimizin ayrıldığını öğrendik. Ayrıca maç günü sabahı passolig sitesinden mesaj da geldi. Bu sürecin mutlaka halledilmesi gerekir. Bilhassa diğer şehirlerden gelecek engelli insanlar için bunun kısa sürede açıklanması gereklidir.

image4

Engelli tribünü kuzey kale arkasında yer almaktadır. Zemin altında yer alan bu tribününe ulaşmak için yapılan asansör ile otopark katından tribüne rahatça ulaşılabiliyor. Ancak bu asansörü de epey aradık. Zira görevlilerden bunu yerini bilene rastlamadık. Bilet gişelerine sorarak öğrenebildik. Bu konuda görevlilerin eğitilmesi ve belli yerlere yönlendirici levhalar konulması gereklidir.

Girişe Passolig kartınızı cihaza okutarak tribüne ulaşıyorsunuz. Refakatçimden Passolig kartı sorulduysa da (Passolig kartı yoktu) içeri girmesinde sorun yaratmadılar. Tribün gayet ferah ve yeterli. Konumu da oldukça iyi . Yalnız tribünde bol miktarda engelsiz insanın bulunması dikkatimizi çekti. Sanırım zamanla daha titiz kontroller yapılır. Zaten öndeki tribünle geçiş serbest olduğundan orada bulunan kişilerin buraya gelmesi mümkün. Bunun bir şekilde önlenmesi gerekir.

image5

Sonuç olarak güzel bir stat da,  maç izlemeye uygun rahat bir ortamda bir maç izledik. Tabi lig maçlarında ve bilhassa derbi maçlarda yani stadın tam dolması durumunda öneki seyircilerin ayağa kalkması durumunda tekerlekli sandalye oturanların maçı izlemesi olanaksız hale gelir. Zira bizde insanlar nedense oturarak maç seyretmezler. Bu nedenle tekerlekli sandalye yerlerinin altına mutlaka ve kesinlikle 40 cm yüksekliğinde platform yapılması gereklidir. Aslında bu denli modern bir stat yapılırken buna niye dikkat edilmez anlamıyorum. Bu nedenle projeyi yapan Mimar’ın kulaklarını çınlatmak istiyorum. Bu arada bol miktarda engelli tuvaleti bulunmaktadır. Ancak kullandığım tuvaletin na-tamam olduğunu gördüm. Stat açılalı 5 ay olduğu halde bunun tamamlanmamış olmasına üzüldüm. Zira diğer tuvaletlerde böyle bir eksiklik olmadığını öğrendim.

image6
image7

Şimdi yukarıda belirttiğimiz maça girerken yaşadığımız böyle bir stada yakışmayan durumdan kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında ülkemizde sürekli yaşadığımız cinsten bir olay. Gene ayırımcı gene üzücü bir uygulama.

Maça engelli plakalı araçımızla gittik. Önceden bize otoparkta engelli park yerlerinin olduğu belirtilmişti. Zaten yasal bir zorunluluk olan bu durumun aksini düşünemezdik. Neyse Araççımızla otoparkın giriş kısmına geldik. Görevliye durumumuzu anlattık. Ancak görevli bize “engelli araçların alınmaması yönünde emir aldıklarını, bu yüzden araçımızı içeri alamayacaklarını” söyledi. Sebebini sorduğumuzda bu sefer “otoparka bu gün hiçbir aracı almadıklarını” söyledi. Hayretler içinde kaldıysak ta genel bir uygulamadır diye fazla itiraz etmedik.

image8

Neyse eşim (neyse ehliyeti vardı) beni orada indirerek araç için park yeri aramaya gitti. Güneşin altında yarım saat beklemek zorunda kaldım. Ancak bu arada baktım garaja araç alıyorlardı. Hemen itiraz ettim. Niye yalan söylediklerini sordum. Ama tatmin edici yanıt alamadım.  Engelli bir insana eziyet eden bu uygulamayı içime sindiremedim. Bu arada 5-6 araç daha garaja alındı.

image10
image9

Başta Başkan olmak üzere ilgili Yönetim Kurulu üyesine ve bu işlere bakan kulüp yetkilisine durumu anlatan bir mail çektim. Sonucunu bekliyorum. Gelirse sizlerle paylaşacağım. Tatmin edici bir açıklama alamasam, yaşanan olayı tüm ilgili makamlara ileteceğim.

Bunu tüm kulüp yöneticilerine mal etmek haksızlık olur. Ama engelliye saygısız bir stat müdürünün bu yakışıksız uygulamasına tepki göstermelerini ve bir daha böyle bir olay yaşamak istemediğimizi altını çizerek belirtmek isteriz.

Son olarak engelli bir insanlar olarak stattan beklentilerimizi kısa maddeler halinde tekrar yazmak istiyorum.

1. Bilet okeylerinin en kısa sürede verilmesi,

2.Engelli ve refakatçilerin dışında tribüne normal insanların girişinin engellenmesi,

3.Loca yanındaki yerlerden maç izlemek camdaki yansıma nedeniyle maç izlenememektedir. Bu     

   camların yansıma yapmayan camlarla değiştirilmesi,

4.Tekerlekli sandalyelerin bulunduğu yere en az 40 cm. yükseklikte platform yapılması,

5.Stat çevresine engellilerin girişlerini gösteren levhalar konulması,

6.Stat otoparkına engelli araçların (engelli plakalı araçlar) girmesinin engellenmemesi, otopark sayısal açıdan  yetersizse bilet tahsis  anında araç içinde tahsis yapılması, yani bilet alımı sırasında araç sorgulaması yapılıp,uygun olup olmadığının bildirilmesi, engelli taraftarın buna göre gelişini (araçlı-araçsız) planlaması.

http://www.vodafonearena.com.tr/