Üyesi bulunduğum TOFD 10.Mayıs.2015 tarihinde Bakırköy özgürlük meydanında düzenlediği etkinlikle önemli bir konuyu bir defa daha toplumun ve yetkili kurumların dikkatine getirdi. “Engele Ruhsat Verme” adı ile düzenlenen bu etkinlikle bilhassa Belediyelere seslenerek engellilere uygun olmayan mekanlara ruhsat verilmemesini istedi.

image2

Konunun yasal alt yapısını kısaca özetlersek, konu  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ  ile düzenlenmektedir.(Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 10/8/2005 No : 25902)

Bu yönetmeliğin İKİNCİ BÖLÜM’Ü Ortak hükümler İşyerlerinde aranacak genel şartları tanımlamaktadır. Yönetmeliğin 5.Madde’sinde “Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen Şartları taşımak zorundadır.”  denilerek şartları tek tek sıralamaktadır.Bizi ilgilendiren (k) şıkkında  “k) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması.” hükmü bulunmaktadır. Bu genel ifadenin ne gibi önlemleri kapsadığı ise ayrıntılı biçimde açıklanmamaktadır. Bir eksiklikte sadece giriş çıkışlar olarak kıstas koyması, iş yerinin genel düzenlemeleri hakkında bir düzenleme bulunmamasıdır. Yani giriş ve çıkışta alınacak önlemler yeterli bulunmaktadır. Halbuki işyeri içinde de alınması gereken düzenlemeler burada belirtilmelidir. Mesala içinde engelliye uygun tuvalet bulunması, yerleşimde koridorların genişliği, masaların yüksekliği vb. gibi şartlarında bulunması gerekli olmalıdır.

Bu yönetmeliğe göre açılacak yerlerin sahipleri  Belediyeye verdikleri “Sıhhi işyeri açma ve çalıştırma Ruhsatı Başvuru/Beyan formu”nun 21.maddesi  “21) Özürlülerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler Var □ Yok □”  beyanı kapsamaktadır. Beyannamenin altında da “Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.” Denilerek konu bir yaptırıma bağlanmaktadır.

image3

Bu yasal açıklamalardan görüldüğü gibi yetki belediyelere verilmektedir. Bu yetki ile Belediyeler iş yerlerine ruhsat vermektedirler. Belediyelerin bu konuda yetkilerini kullanıp, engelliye uygun olmayan yerlere ruhsat vermemeleri gerekmektedir. Belediyelerin bu yetkilerini kullanırken hassas davranmadıkları veya bu tip eksikliklere göz yumdukları görülmektedir. Bu nedenle bu kampanya yürütülmektedir. Belediyelerin gerekli önlemleri almayan işyerlerine ruhsat verilmemesi istenmektedir. Ancak burada az sayıda da olsa bu konuda hassas davranan belediyelerin olduğunu memnuniyetle belirtmek isteriz.

image4

Sonuç olarak yasal şartların daha belirleyici olmasının yanında belediyelerinde hassas davranarak bu eksikliklere göz yummamalarını beklemekteyiz. Belediyelerin bu tip hususlarda gerektiği zaman engelli derneklerinden yardım almaları, zorlukları bire bir  yaşayan insanların görüşlerini almaları, böylece normal gözle dikkat edilmeyen eksikliklerin giderilmesinin sağlanması tavsiye edilecek bir husustur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*