Engelli insanlar için araç sahibi olmak önemli bir imkândır. Maddi gücü yeterli olup, araç sahibi olabilen engelli insanlar, bununla tek başına evden dışarı çıkmakta, ulaşım sorununu önemli ölçüde çözmektedirler. Ancak bu araçların tüm araçlar da olduğu gibi park yeri sorunu bulunmakta. Bu araçların park yerlerinin ulaşacağı yere yakın olması ve araçtan indiği zaman tekerlekli sandalye ile kolay ulaşılabileceği  konumda olması gerekir. Bu nedenle yollarda ve otoparklarda bu araçların park edebilmesi için uygun konumlu özel yerler (giriş kapılarına yakın) tahsis edilmektedir. Ancak engelli araçlar için ve bu imkanları sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Ancak bu uygun konumu nedeniyle maalesef saygısız pek çok araç sahibinin de ilgisini çekmekte.

Bu özel yerlere diğer araçların park etmemesi gerekmekte. Bu konuda araçların park ihlalleri yapıldığı yerler ile ilgili olarak yaptırım farklılıkları bulunmaktadır. Trafik olan yollar üzerinde  ayrılan yerlere park edenlere yaptırım uygulanmakta ve buralara park eden araçlara normal park cezası iki katı ile uygulanmaktadır. 2918 sayılı Karayolları  Trafik  Kanununun Park etmenin yasak olduğu yerler ve halleri düzenleyen 61. Maddesi” Taşıt yolu üzerinde; o) (Ek: 1/7/2005-5378/31 md.) Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, Park etmek yasaktır. (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) (Ek cümle: 1/7/2005-5378/31 md.) (o) bendinin ihlâli hâlinde para cezası iki kat artırılır.” Denmektedir. Tabi bu araçlara ceza yazan görevliler bulunursa veya bunu gören görevli bu araca hemen ceza yazarsa.

Bunun yanında bilhassa AVM’lerde (ayrıca havaalanlarında ve bilhassa hastanelerde) bulunan ayrılmış otoparklara normal plakalı araçların park etmesi ülkemizde çokça görülen durumdur. Maalesef insanlarımız bu konuda duyarsız. Bunlara yaptırım uygulanamaması da bu sorunun yaygınlaşmasına yol açmaktadır.

AVM’ler, hayatımıza son yıllarda giren, olumlu olumsuz bir çok yorumlar alan yerlerdir. AVM Alışveriş merkezlerinin kısaltmasıdır. İnsanlara bir kerede hem alışveriş, hem sosyal aktivite, hem yeme içme; genel olarak barınma hizmeti veren alanlardır. Son yıllarda mantar gibi dört bir yanda bitiyor olması, insanların evlerinden dışarı çıkması için bahane midir, yoksa normalde sokakta dolaşacak insanları hapseden bir yapı mıdır tartışılabilir tabii. İnsanın bu yapılarda sosyalleşmekten ziyade kalıplaşıp, belli bir yere hapsolduğunu düşünmek de korkutucudur.Her şeye rağmen, atmosferi farklıdır, belirli süre teneffüs edilmezse özlenir.

Sokaklarda caddelerde gezme imkanı son derece sınırlı olan Biz fiziksel engelliler için alt yapısı düzenlemesi ile rahatça gezme imkanı sunan yerlerdir. Yukarıdaki yoruma tersten bakarsak bizlerin yani sokakta gezme imkanı olmayanların evden çıkmasına imkan veren mekanlardır. Bizler için aksine sosyalleşmemizi sağlayan yerlerdir.

Bu kısa bilgilendirmeden sonra konumuz olan otopark işgallerine dönelim. Belirttiğim gibi bu bilhassa ülkemizde çokça rastlanılan bir durumdur. Bu işgallerim fotoğraflarının bulunduğu siteler bile bulunmaktadır. (“Burada Engellendim” sitesi bu konuda bolca resim bulunan bir site.)

Bu durum öncelikle insanlarımızın bilinçlenmeleri, eğitilmeleri ile ilgilidir. Bu konuda mahalle baskısı yaratılmalıdır. Buraya park eden araça öncelikle orada bulunan insanların tepki göstermesi, park eden araç sahibinin bu baskıyı üzerinde hissetmesi gereklidir. Bu durum maalesef ülkemiz vatandaşlarının önemli bir bölümünde bulunmamaktadır.

Bu durumda ortaya yasa koyucuların çıkması ve bu duruma karşı ceza dahil önlemler alması gerekli olmaktadır. Ancak ülkemizde bu konuda görev yetki ve sorumluluk alan bir kurum bulunmamaktadır. Bu konuda çeşitli makamlara başvurdumsa da maalesef hiçbir makam bu konuda sorumluluk almamaktadır.

Öncelikle Trafik makamları aşağıdaki yazıdan da görüleceği gibi bu konuda yetkili olmadıklarını bildirmişlerdir.

2013/276   

Sn. Levent KARAGÖZ;

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz personelince yapılan inceleme neticesinde; karayolların yapılan denetimlerde engelli araçların park edilmesi için ayrılan kısımlara başka araçların park etmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61/1-o (Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek) maddesine istinaden 2013 itibari ile 154.00 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Trafik ekipleri ancak karayollarına müdahale edebilmektedirler. Özel otoparklara herhangi bir müdahale söz konusu olmadığından şikayetin ilgili işyerine yapılması uygun olacaktır.

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili yerlerden biriside ilgili belediyeler olduğu düşüncesi ile İstanbul BŞ Belediyesine başvurulmuş ve aşağıdaki yanıt alınmıştır.

İBB Beyazmasa (@ibbbeyazmasa)

Posted Friday 28th December 2012 from Twitlonger

@LEVENTKARAGOZ54 Merhaba ; 1766755 Nolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bildirdiğiniz başvuru konunuz Emniyet Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanı dâhilinde olup, Emniyet Müdürlüğü’nün 155 no.lu hattından veya http://www.iem.gov.tr adresinden şikayetlerinizi ve ihbarlarınızı bildirebilirsiniz.

Bu yanıttan da görüldüğü gibi bu konuda üzerine sorumluluk alan kurum bulunmamaktadır. Bunun üzerine son olarak Başbakanlık Bilgi Edindirme kurumuna baş vurularak bilhassa AVM lerdeki durum hakkında bilgi almak için başvurdum. Alınan yanıt aşağıdadır.

BİMER Başvurunuz

20 Kasım 2013 Çarşamba 10:27

Sayın Levent KARAGÖZ

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) tarafından Genel Müdürlüğümüze yönlendirilen 894999 sayılı  başvurunuz incelenmiştir.

18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanununun 61. Maddesinin (o) bendi;  (Ek: 1/7/2005-5378/31 md.) Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek yasak olduğunu hükme bağlamıştır.

Ayrıca 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin; Yasaklanmış yerlerde ve hallerde park eden araçların hangi şartlarda çekilebileceğini düzenleyen 119. Maddesinde yasak yerlere park eden araçlar trafik zabıtası tarafından. Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde genel zabıta tarafından çekileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bu konuda son olarak İlgili ilçe belediyelerine başvurulmuşsa da buradan alınan yanıtta ise daha şaşırtıcı olmuştur. Yanıtta ilgili belediye “yapılan denetimlerde park yeri işgaline rastlanmadığı” belirtilmiştir. Bu konuda yorum yapmak bile gereksiz sanırım.

Bu durumda iş başa düşüyor galiba deyip, oraya park eden araç sahiplerine ikaz etme durumunda kaldığımızda ise “bende kafadan sakatım”, “sana ne be kardeşim” vb gibi nispeten uygun! yanıt verenler olduğu gibi küfür eden ve üstümüze saldıran insanlarda rastlamamız mümkündür. Yani dayak yememiz an meselesi.

Sonuç olarak bu konuda mutlaka yasal olarak önlem alınması gereklidir. Bu yaptırımında para cezası olduğu düşüncesindeyim. Buraların özel park yeri olarak değerlendirilmemesi gereklidir. Burası kamuya açık kullanım alanlarıdır. Gene bir önlem olarak AVM yetkililerinin önlem almasıdır. Bu önlemleri almayan işyerlerine Belediyelerce yüklü yaptırımlar uygulanması da başka bir çözüm yoludur. Zira azda olsa bu yerleri koruyan, bu konuda önlemler alan  AVM’ler bulunmaktadır. Bunlar örnek alınmalıdır.

Engelli insanların park eden diğer insanlarla karşı karşıya gelmemesi, acaba park yeri bulabilirmiyim endişesi taşımaması için çözümler üretilmelidir. Tabi bu arada insanlarımızın duyarlı, bilinçli ve bu konuda eğitimli olmaması da en başta gelen sorundur. İnsanlara bu bilinç ve duyarlılığın kazandırılması ise bu konular ile ilgilenen uzmanlarının çalışma alanına  girmektedir.

3 comments

  1. Engelli yerlerinin korunmadığını gördüğüm yerlerde elimden geldiğince müdahale etmeye ve engel olmaya çalışıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*